Peer review verplichte onderhoudseis

Een peer review maakt onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. Dat betekent dat u als MfN-registermediator opgeroepen wordt voor een peer review. Bent u vóór 2012 ingeschreven in het MfN-register (voorheen: NMI-register) en heeft u nog geen oproep ontvangen, dan kunt u die in de zomer van 2016 verwachten.

Wat is een peer review?

Een peer review is een kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw mediationpraktijk(voering) voldoet aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Aan de hand van de reviewrapportage besluit de reviewcommissie of uw peer review wordt goedgekeurd of niet. In dat laatste geval kan de reviewcommissie besluiten tot een (administratieve) herreview of tot een beëindiging van uw inschrijving in het MfN-register door het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en uitvoert.

Deelname aan peer review verplicht

Als MfN-registermediator bent u verplicht om deel te nemen aan een peer review. Doet u dat niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt om u per ommegaande uit te schrijven uit het MfN-register. Dit in verband met het niet voldoen aan de verplichte onderhoudseis. Restitutie van de registerbijdrage van het lopende jaar is niet aan de orde bij een uitschrijving wegens niet voldoen aan de onderhoudseisen. Zie hiervoor de registratievoorwaarden op het registratieformulier bij uw inschrijving.

Kosten peer review

De kosten van een peer review bedragen € 375,00 exclusief btw (prijspeil 2016). Deze tarieven staan vermeld op deze website en in de instructie peer review.

Ingeschreven voor 2012 en nog geen oproep ontvangen?

Alle ingeschreven registermediators met een inschrijfdatum tot 2012 die nog geen oproep hebben ontvangen en/of een peer review hebben gehad, kunnen in 2016 de oproep voor een peer review via de online reviewtool verwachten. Zie voor nadere informatie de instructie peer review.

Evaluatie reviewproject

In april 2012 ging het kwaliteitsinstrument peer review van start als verplichte onderhoudseis voor de ingeschreven registermediators. Er werd toen uitgegaan van een looptijd van drie jaar. Omdat de doorlooptijd en de verwerkingstijd per review langer duurt dan geprognotiseerd en in verband met nieuwe inschrijvingen in het MfN-register, is het bestuur van de SKM akkoord gegaan met een verlenging van het reviewproject tot nader order. Het reviewproject wordt in 2016 geëvalueerd.

Verlenging aflopende reviewverklaringen

De eerste reviewverklaringen (goedgekeurde reviews) dateren van april 2012. Op de verklaring staat: ‘Deze reviewverklaring heeft een geldigheidsduur van 36 maanden vanaf bovenvermelde datum’. Deze tekst impliceert dat betreffende registermediators vanaf april 2015 voor de tweede keer een review zullen krijgen. Voorgesteld is om de reeds aflopende reviewverklaringen (jaar 2012) te verlengen. Uw reviewverklaring blijft dus geldig tot de volgende oproep voor een peer review. Op dit moment is nog niet bekend wanneer u een nieuwe oproep voor de tweede review ontvangt.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.