Permanente educatie-eisen (PE)

Mediation en de toepassing ervan is aan actuele ontwikkelingen onderhevig. Het is daarom van groot belang dat mediators hun kennis en vaardigheden op peil blijven houden. Als onderdeel van het systeem van kwaliteitsborging zijn MfN-registermediators daarom gehouden aan het PE-reglement voor de MfN-registermediator (PE staat voor permanente educatie). Het reglement is hieronder in hoofdlijnen omschreven.

Doel PE-reglement

Het doel van het PE-reglement is dat mediators:

  • hun kennis en vaardigheden onderhouden, vergroten en verbreden
  • ontwikkelingen op het gebied van mediation bijhouden
  • bijdragen aan het algemene vertrouwen in mediaton

Hoe werkt het PE-systeem?

De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) voert ieder jaar een controle uit over de drie voorafgaande kalenderjaren. PE-punten kunnen alleen behaald worden voor erkende activiteiten voor de MfN-registermediator. Voor het uitvoeren van mediations worden géén PE-punten toegekend. Voor PE-aanbod dat niet is erkend voor de MfN-registermediators, kan een mediator op individuele basis een aanvraag indienen voor het toekennen van PE-punten.

PE-punten kunnen in verschillende categorieën behaald worden:

Categorie Activiteit Maximaal aantal punten
1a Vakkennis en vaardigheden Onbeperkt
1b Co-mediation, intervisie, supervisie 34 PE-punten over een periode van drie jaar
2 Verwante kennis en vaardigheden 16 PE-punten over een periode van drie jaar
3 Bijdrage vak-ontwikkeling 16 PE-punten over een periode van drie jaar
4 Publiceren 16 PE-punten over een periode van drie jaar

Te behalen PE-punten conform het PE-reglement

Een MfN-registermediator behaalt driejaarlijks minimaal 48 PE-punten en voert aantoonbaar praktijk als mediator.

In artikel 4.1 van het PE-reglement kunt u lezen dat er na elke PE-periode van drie jaar weer een nieuwe periode van drie jaar begint. In elke PE-periode dient u als MfN-registermediator 48 PE-punten te behalen, waarvan minimaal 18 punten voor verplichte intervisie. Omdat de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) de kwaliteit van de mediators borgt en u als mediator adviseert de PE-punten jaarlijks op peil te houden (intervisie is een jaarlijkse verplichting), start iedere nieuwe PE-periode van drie jaar met een beginstand van nul punten. Dat betekent dat u het eventuele overschot van de vorige periode niet kunt meenemen naar een nieuwe PE-periode (zogenaamde ‘overheveling’).

Wij wijzen u ook op de genoemde maxima volgens artikel 4.2 van het PE-reglement. Bent u korter dan vijf jaar registermediator en behaalt u meer punten dan de genoemde maxima volgens artikel 4.2 van het PE-reglement, dan komt het overschot aan punten te vervallen (deze punten worden als onbruikbaar gerekend). Wij vragen u hier rekening mee te houden wanneer u PE opgeeft in categorie 2, 3 en 4 (conform het PE-reglement is er geen maximum voor categorie 1a, deze categorie is altijd onbeperkt).

Nieuw in het register?

Bent u nieuw in het register? Dan heeft u ruim de tijd om te voldoen aan de PE-norm. Het eerste moment van berekening vindt pas plaats aan het einde van het derde kalenderjaar van inschrijving. Het over die jaren te behalen aantal punten wordt berekend naar rato van het moment van inschrijving.

Wij adviseren (nieuwe) mediators om jaarlijks PE-punten te halen. Enerzijds natuurlijk om de kennis en vaardigheden up to date te houden. Anderzijds ook om te voorkomen dat alle PE-activiteiten in het derde kalenderjaar van inschrijving moeten worden gedaan.

PE-formulieren

Hieronder gaat u naar de verschillende PE-onderdelen en PE-formulieren:

Meer informatie

Meer informatie over de permanente educatie-eisen die aan een MfN-registermediator worden gesteld vindt u in het PE-reglement voor de MfN-registermediator.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.