Pilot audit basisopleidingen MfN-register

Erkende instituten die geaccrediteerde opleidingen aanbieden voor het MfN-register worden getoetst op kwaliteit. Met het afgeven van een accreditatie ontstaat er volgens de SKM voor het instituut ook de verplichting om de kwaliteit van de uitvoering en het up to date houden van de inhoud van de opleiding te bewaken. Om deze reden is de audit ingevoerd.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om alle documenten benodigd voor de audit op te stellen.  De betrokken instituten en opleidingen zijn tweemaal geconsulteerd en in november en december gaan de twee pilots van start bij twee van deze erkende instituten. Naar verwachting wordt de audit in 2017 verder uitgerold bij alle instituten. Er zijn vier auditors aangesteld die de audit gaan uitvoeren. Het SKM-bestuur neemt de besluiten op de auditrapportages.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.