Pilot Peer Review 2

Eerder hebben wij in de ‘mededelingen’ een oproep gedaan voor deelname aan de pilot Peer Review 2. Wij hebben veel aanmeldingen ontvangen, waarvoor onze dank. Vijftien geselecteerde MfN-registermediators nemen binnenkort deel aan Peer Review 2. Na afloop geven zij hun feedback over het reviewproces en de online-reviewtool. Wat houdt Peer Review 2 in?

Een Peer Review maakt onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator. MfN-registermediators worden aan de hand van hun inschrijfdatum opgeroepen voor een eerste Peer Review. Het instrument Peer Review is eind 2016 geëvalueerd door het Montaigne Centrum, waarna de uitwerking van het vervolg (Peer Review 2) is gestart.

Opbouw Peer Review 2

Peer Review 2 is gebaseerd op vergelijkbare uitgangspunten als de eerste Peer Review, waarbij er naast het borgen van de kwantitatieve eisen (toetsing onderhoud vakbekwaamheid), met name aandacht is voor kwaliteitsbevordering aan de hand van een verdiepend gesprek.

Peer Review 2 bestaat uit:

 • een onlinevragenlijst (vier delen)
 • een reflectieverslag
 • een tweegesprek/ reflectiegesprek met een reviewer

Onlinevragenlijst, reflectieverslag en beoordeling

De mediator ontvangt per e-mail de benodigde inlogcodes om gebruik te kunnen maken van de online-reviewtool. De vragenlijst in de reviewtool bestaat uit de volgende categorieën:

 • Algemeen. Hierbij geeft de mediator aan hoe de mediationpraktijk er globaal uit ziet.
 • Onderhoudseisen MfN-registermediator.
 • Normen voor de mediationpraktijk (waaronder de normen waarop de mediator in de eerste Peer Review eveneens is getoetst).
 • Overig. Hierbij geeft de mediator aan welke bijzonderheden er eventueel spelen.

In het kader van kwaliteitsbevordering schrijft de mediator in de online-reviewtool een reflectieverslag aan de hand van enkele vragen, betreffende: motivatie, missie/ visie, (minder) sterke punten, hoogte- en dieptepunt, persoonlijke leerdoelen en een dilemma/ uitdaging in de eigen mediationpraktijk. Aan de hand van dit verslag voert de mediator met de reviewer een verdiepend gesprek.

De Reviewcommissie beoordeelt de reviewrapportage van de reviewer (opgesteld na het reviewbezoek aan de mediatior) en de eventuele reactie van de mediator hierop en neemt een beslissing. Deze beslissing is in beginsel positief indien wordt voldaan aan de kwantitatieve vereisten en geen tekortkomingen van de categorie A zijn geconstateerd en niet meer dan twee tekortkomingen van de categorie B.

Tijdsduur, locatie en kosten

Een Peer Review duurt gemiddeld 2,5 uur en wordt gehouden in de mediationpraktijk van de MfN-registermediator.
Aan de Peer Review zijn kosten verbonden. Na afronding van de pilot worden de definitieve kosten van Peer Review 2 vastgesteld.

Planning

Momenteel wordt er gewerkt aan de inrichting van de online-reviewtool Peer Review 2. Na afronding van de pilot onder de vijftien geselecteerde MfN-registermediators en verwerking van de feedback van deze mediators en de reviewers, gaat Peer Review officieel van start. Wij verwachten dat dat in de maand december 2018 is. Via de ‘mededelingen’ informeren wij u over de stand van zaken.

Het MfN-bureau kan geen indicatie geven op welke termijn uw Peer Review plaatsvindt. Het is wel mogelijk om u met voorrang aan te melden voor een review. Hiervoor kunt u een verzoek per e-mail sturen naar review@mediatorsfederatienl.nl, onder vermelding van uw NAW-gegevens, mediatorcode en opgave of het Peer Review 1 of Peer Review 2 betreft (let op: het niet mogelijk om Peer Review 2 af te leggen als u nog geen eerste Peer Review heeft gehad).

Organisaties met meerdere mediators

Bent u als MfN-registermediator verbonden aan een organisatie, dan is een systeemreview mogelijk door reviewer(s). Dit kan per organisatie in afstemming met het bureau worden afgestemd, waarbij de volgende punten van belang zijn:

 • Mediators staan ingeschreven in het MfN-register en hebben allen geruime praktijkvoering;
 • Een contactpersoon/coördinator overlegt een overzicht van NAW-gegevens van betreffende mediators, hun mediatorcode en een opgave of het een eerste Peer Review of Peer Review 2 betreft. Het overzicht kan per e-mail gestuurd worden naar review@mediatorsfederatienl.nl;
 • Reviewgesprekken worden individueel (en dus niet gezamenlijk) gehouden. Onderdelen die voor elke mediator gemeenschappelijk zijn binnen de organisatie (in de systemen van de organisatie) kunnen eventueel vooraf met de coördinator/contactpersoon van de mediators worden besproken (dit in afstemming met het bureau).
 • Wanneer er tijdens een Peer Review bij een aangesloten mediator tekortkomingen worden geconstateerd die gelegen zijn in de systematiek en/ of werkwijze van de aangesloten organisatie, dan kan de mediator daarop worden aangesproken in een Peer Review met het advies aan de mediator om in onderlinge samenspraak/ samenwerking met de organisatie de geconstateerde organisatorische/ administratieve/ systeem-tekortkomingen te herstellen.

Zijn uw NAW-gegevens actueel?

Mede in verband met een Peer Review is het van groot belang dat uw NAW-gegevens juist zijn, zodat u tijdig op de hoogte bent van de planning van de Peer Review, er een afspraak met u kan worden gemaakt en wij u kunnen informeren over hetgeen van u wordt verwacht. Wij verzoeken u te controleren of uw gegevens up-to-date zijn en waar nodig aan te passen. Dat kan via het besloten gedeelte op deze website. U kunt ook een e-mail sturen naar info@mediatorsfederatienl.nl.

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.