Pitch- en posterbijeenkomst mediationonderzoek op 10 oktober 2019

Op donderdag 10 oktober 2019 wordt de eerste universitaire Pitch- en posterbijeenkomst voor mediationonderzoek gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze pitch-en posterbijeenkomst is een initiatief van het Centrum voor Conflicthantering in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Mediatorsfederatie Nederland. Tijdens de bijeenkomst krijgen onderzoekers die onderzoek verrichten op een gebied dat raakt aan mediation de gelegenheid hun onderzoek of hun onderzoeksresultaten te presenteren aan elkaar en aan een publiek, bestaande uit mediators en onderhandelingsprofessionals.

De presentatie van het onderzoek kan op twee manieren:

  • een pitch van tien minuten waarin het verrichte, lopende of voorgenomen onderzoek wordt toegelicht en/of
  • een poster, aan de hand waarvan de bezoekers in de pauze en na afloop van de bijeenkomst met de onderzoeker in gesprek kunnen gaan

De term ‘onderzoek dat raakt aan mediation’ (conflictoplossing) wordt ruim opgevat. Daaronder valt ook: (Harvard) onderhandelen, conflict coaching, bemiddeling, et cetera. Het kan bijvoorbeeld gaan om conflicten en conflictgedrag, procedurele rechtvaardigheid, de verhouding tussen recht en samenleving, vertrouwen in de instituties, responsiviteit, herstelrecht en/of herstelprocessen. Het onderzoek mag zowel sociaalpsychologisch, (rechts-)sociologisch, antropologisch, rechtswetenschappelijk of vanuit een ander vakgebied zijn opgezet.

Het doel van de pitch is om interessant onderzoek te ‘ontsluiten’ voor de praktijk en innovatie te stimuleren. De bijeenkomst is er tevens op gericht om beoefenaars van het mediationvak in contact te brengen met wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor hun beroepsuitoefening en om onderzoekers gelegenheid te geven hun onderzoek te presenteren aan professionals die in de praktijk van alledag met conflicten te maken hebben.

Alle wetenschappers die onderzoek verrichten of begeleiden zoals hierboven vermeldt, zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Doe je zelf geen onderzoek, maar ken je iemand in je omgeving die betrokken is bij een relevant onderzoek? Stuur de link naar deze uitnodiging dan gerust door.

De verschillende onderzoeken worden geselecteerd door de mediation-pitch-commissie. Daarbij wordt onder andere gekeken naar aspecten als innovatie en relevantie voor de praktijk. Alle geselecteerde inzendingen worden opgenomen in een digitale bundel, zodat onderzoekers ook de nodige exposure krijgen.

Opgeven kan door onderstaande informatie te mailen naar pitch2019@cvc.nl:

  • jouw naw-gegevens
  • naam universiteit
  • naam van het onderzoek
  • korte omschrijving (maximaal 200 woorden) van het onderzoek

We hopen velen van jullie te treffen op donderdag 10 oktober 2019.

Met vriendelijke groet,

Dick Allewijn
Bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.