Planning audit erkende opleidingsinstituten en geaccrediteerde opleidingen

Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) heeft in de bestuursvergadering van 25 februari 2015 besloten tot het auditen van erkende opleidingsinstituten en de geaccrediteerde opleidingen. Vervolgens is er in juni 2015 een consultatiebijeenkomst geweest met de geaccrediteerde opleidingsinstituten. De SKM wil de pilot auditprocedure zo snel mogelijk van start laten gaan, zodat de eerste bevindingen van de pilot eventueel kunnen worden meegenomen in de tweede consultatiebijeenkomst met de geaccrediteerde opleidingsinstituten. De planning is dat deze bijeenkomst in juni 2016 zal plaatsvinden. Tot slot is de verwachting dat de audit in het najaar van 2016 van start zal gaan.

Oproep deelname pilot

Wilt u als opleidingsinstituut deelnemen aan de pilot voor de audit, stuur dan een e-mail naar info@mediatorsfederatienl.nl.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.