Rechtsbijstand: minder procedures, meer oplossingen

Minister Dekker maakte op 9 november 2018 zijn plannen bekend voor het nieuwe stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Onze organisatie juicht het toe dat minister Dekker in zijn plannen mediation benoemt en deze op zichzelf staande vorm van conflictoplossing stimuleert. En dat de burger goed wordt geïnformeerd. Wij maken hierbij wel de kanttekening dat dit niet ten koste van andere beroepsgroepen of rechtsstatelijke waarborgen moet gaan. Of met een oneigenlijk doel als bezuinigingsmaatregel wordt ingezet. Wij blijven graag meedenken met het ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand.

Lees hier het voorstel van minister Dekker.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.