Registerbijdrage 2018

Als MfN-registermediator betaalt u conform de registratievoorwaarden een jaarlijkse bijdrage (de registerbijdrage) om bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) ingeschreven te staan (de SKM is een stichting: beheerder van en uitvoerder van het kwaliteitssysteem). Met uw registerbijdrage wordt het kwaliteitssysteem ten uitvoer gelegd en het kwaliteitskeurmerk uitgedragen. Denkt u hierbij onder andere aan het klacht- en tuchtrecht, de peer review, de Permanente Educatie (PE), de erkenning & accreditatie van opleidingen en audits, het registerbeheer, et cetera.

Publieke belangenbehartiging MfN

In 2014 hebben zes landelijke verenigingen van mediators zich verenigd in de Mediatorsfederatie Nederland (MfN): de NMv, de vFAS, het NIP, de VMO, de NVVMA en de VMN. Deze verenigingen behartigen de belangen van hun leden. Samen vertegenwoordigen zij als MfN het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. De MfN maakt zich daarnaast sterk voor de ontwikkeling van het beroep en de kwaliteit daarvan. Meer informatie over de MfN vindt u op www.mediatorsfederatienederland.nl.

Bovengenoemde verenigingen dragen door middel van een federatie-fee af aan de koepel MfN. Omdat ook niet verenigingsleden baat hebben bij de publieke belangenbehartiging van het mediationberoep en de ontwikkeling daarvan maar daar geen bijdrage voor betalen, wordt dat deel vanaf 2018 verdisconteerd in de registerbijdrage voor MfN-registermediators die niet lid zijn van een in de MfN vertegenwoordigde vereniging. Dat betekent het volgende:

Registerbijdrage 2018 voor mediators die aangesloten zijn bij een vereniging

Bent u aangesloten bij een van de zes verenigingen binnen de MfN, te weten: de NMv (volledig lidmaatschap, geen dienstenpakket), de vFAS, het NIP, de VMO, de NVVMA en/of de VMN, dan bedraagt uw registerbijdrage in 2018* € 203,- exclusief btw.

Registerbijdrage 2018 voor mediators die niet aangesloten zijn bij een vereniging

Bent u niet aangesloten bij een van bovengenoemde verenigingen, dan betaalt u in 2018 € 218,- exclusief btw.

De factuur voor uw registerbijdrage ontvangt u in de derde week van januari 2018 per post. Wij streven er naar de factuur voor de registerbijdrage per 2019 digitaal te versturen.

 

* Omdat er de afgelopen jaren niet is geïndexeerd heeft het bestuur besloten in 2018 een indexering toe te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.