Signalering uit de praktijk: model-mediationovereenkomst MfN-registermediator

Wij bieden de MfN-registermediators een model-mediationovereenkomst aan. Deze model-mediationovereenkomst is een voorbeeld van een mediationovereenkomst die alle essentialia bevat. U kunt de model-mediationovereenkomst gebruiken voor uw eigen praktijk. Het document kunt uw downloaden onder reglementen en modellen.

Wijzigen inhoud

Het staat u als MfN-registermediator vrij om de inhoud van de model-mediationovereenkomst aan te passen. Houdt u in dat geval dan rekening met het volgende:

De inhoud van de mediationovereenkomst wordt bepaald door de wensen die partijen en de mediator hebben over de mediation. Zij hebben daarbij een bepaalde mate van vrijheid. Het is echter wel van belang dat in de mediationovereenkomst de essentialia van mediation zijn opgenomen (vertrouwelijkheid en vrijwilligheid; zie ook artikel 8.2 van de Gedragsregels). Tevens strookt de verdere inhoud met de condities die gelden voor de MfN-registermediator (MfN-mediationreglement en Gedragsregels voor de MfN-registermediator).

Eigen logo gebruiken

Als u de model-mediationovereenkomst van de MfN gebruikt, dan verzoeken wij u om uw eigen logo op de mediationovereenkomst te plaatsen en niet het logo van de Stichting Kwaliteit Mediators (MfN-kwaliteitsregister). Alleen de Stichting Kwaliteit Mediators mag dit logo gebruiken.

Als MfN-registermediator kunt u uiteraard wel het logo voor de MfN-registermediator gebruiken in uw communicatie-uitingen. Het logo kunt u downloaden op het besloten gedeelte van deze website. Hiervoor logt u eerst in via het inlogscherm. Vervolgens gaat u naar ‘Titel- en logogebruik’.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.