Signalering uit de praktijk: Markering van het einde van de mediation

Vanuit het werkveld signaleren wij dat het voor mediationpartijen niet altijd even duidelijk is of de mediation al dan niet is beëindigd. Graag brengen wij daarom de beëindiging van de mediation onder de aandacht.

Op grond van artikel 8 van het Mediationreglement voor de MfN-registermediator kan de mediation op twee manieren eindigen, namelijk:

  • de mediation eindigt door een schriftelijke verklaring van de mediator aan de partijen dat de mediation eindigt
  • de mediation eindigt door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en de mediator dat zij zich uit de mediation terugtrekt

Een mediation eindigt dus niet per definitie met het ondertekenen van de eindovereenkomst. Een mediation kán wel met het ondertekenen van de eindovereenkomst worden beëindigd, maar wij raden aan in de eindovereenkomst expliciet te vermelden dat met het ondertekenen van de eindovereenkomst de mediation ook wordt beëindigd, met vermelding van de datum van beëindiging.

Het tijdstip van beëindiging van de mediation speelt een belangrijke rol bij het moment van het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure of bij de termijn een klacht in te dienen conform de klachtenregeling voor de MfN-registermediator. Gelet hierop is het verstandig als de MfN-registermediator de beëindiging van de mediation altijd schriftelijk vastlegt met daarbij ook de datum van de beëindiging. De mediator is procesbegeleider (zie artikel 8 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator) en dient mede gelet op die rol de beëindiging van de mediation te bevestigen met vermelding van de beëindigingsdatum.

Zie in dit verband ook Best practice nr. 6: Neutraal beëindigen en Best practice nr. 8: Beëindiging van de mediation.

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.