Signaleringen uit de praktijk

Mediations met een betalende cliënt en een cliënt op toevoegbasis

Artikel 11 lid 2 van inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand signaleert dat in sommige gevallen van mediations waar sprake is van één betalende cliënt en één cliënt met een toevoeging, de mediator het bedrag van de toevoegingsvergoeding van het bedrag van de totale commerciële rekening (op basis van het aan de Raad doorgegeven uurtarief van de mediator) aftrekt en het resterende bedrag in rekening brengt bij de betalende cliënt of een rekening stuurt aan de betalende cliënt en aan de toegevoegde cliënt.

Het op dergelijke wijze declareren is een oneigenlijk gebruik van het systeem voor gefinancierde rechtsbijstand en is in strijd met de bedoeling van de wetgever. In het nieuwe artikel 11 lid 2 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators bij de Raad voor Rechtsbijstand is daarom opgenomen dat als in een zaak met twee partijen één van de partijen voor een toevoeging in aanmerking komt, de mediator het aantal uren dat mag worden gedeclareerd door twee moet delen. Aan de betalende partij mag niet meer dan de helft van het in het eerste lid bedoelde aantal uren in rekening worden gebracht.

De mediator mag verder – buiten de eigen bijdrage – in geen geval een bedrag in rekening brengen bij de cliënt op toevoegbasis. Het in rekening brengen van kosten aan de toegevoegde cliënt is in strijd met de bepalingen in de Wet op de rechtsbijstand (artikel 33e lid 3 en 38 lid 1) en met artikel 11 lid 4 (was lid 3) van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.