Titel- en logogebruik MfN-registermediator

Met enige regelmaat treffen wij op internet mediators aan die ten onrechte gebruikmaken van de titel MfN-registermediator dan wel ten onrechte gebruikmaken van het logo voor MfN-registermediators. Wij brengen dit onderwerp daarom graag onder de aandacht.

Uitsluitend mediators die zijn opgenomen in het MfN-register hebben het recht om de titel MfN-registermediator te voeren en het bijbehorende logo te gebruiken. Het gebruik van de titel en/of het logo is gebonden aan het reglement Collectieve Merken, waarmee bij de inschrijving in het MfN-register wordt ingestemd. Wanneer u zich om wat voor reden dan ook uitschrijft uit het MfN-register, mag u de titel en het logo vanzelfsprekend niet meer gebruiken. Ook mag er geen sprake zijn van uitingen die de schijn kunnen wekken dat u, wanneer u bent uitgeschreven, MfN-registermediator bent. Wij vragen u dan ook hierop alert te zijn bij een eventuele uitschrijving en uw commerciële uitingen – waaronder briefpapier, visitekaartjes en website – aan te passen.

SKM treedt op bij oneigenlijk gebruik

Om de kwaliteit van het MfN-register zo goed mogelijk te kunnen borgen, treedt de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, op tegen mediators die onbevoegd gebruikmaken van de beschermde titels en logo’s van de MfN. Wanneer de SKM ervan op de hoogte is of wordt gebracht dat een persoon of organisatie het MfN-logo en/of de MfN-titel gebruikt zonder daartoe gerechtigd te zijn, dan onderneemt de SKM daarop direct actie. Volledigheidshalve maken wij u erop attent dat het oneigenlijk gebruik van de beschermde titel MfN-registermediator dan wel het oneigenlijk gebruik van het MfN-logo reden kan zijn voor het SKM-bestuur om een eventuele toekomstige inschrijving te weigeren.

Onrechtmatig gebruik titel ‘advocaat’

Ten slotte maken wij u graag attent op een signaal dat de SKM onlangs ontving van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Er zijn (MfN-register)mediators die zich op internet uitgeven als (scheidings- en gezins)advocaat, terwijl zij dit niet zijn. De titel van advocaat is bij wet beschermd. Op het onrechtmatig voeren van de titel advocaat is een strafrechtelijke sanctie mogelijk, te weten een geldboete van de tweede categorie. De SKM wil dan ook graag adviseren om per omgaande iedere uiting die de schijn wekt dat u (scheidings- en gezins)advocaat bent, terwijl u dit niet bent, te verwijderen van het internet. De NOvA kan anders overgaan tot het treffen van maatregelen.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.