Titel en logogebruik

Uitsluitend mediators die zijn opgenomen in het MfN-register hebben het recht om de titel MfN-registermediator en het bijbehorende logo te gebruiken. Dit logo kunt u downloaden op het besloten gedeelte van deze website onder titel en logogebruik.

Het gebruik van de titel en/of het logo is gebonden aan het Reglement Collectieve Merken, waarmee u bij uw inschrijving hebt ingestemd. Wanneer u zich om wat voor reden dan ook uitschrijft uit het register, mag u de titel en het logo niet meer gebruiken. Wij vragen u dan ook hierop alert te zijn bij een eventuele uitschrijving en commerciële uitingen – waaronder briefpapier, visitekaartjes en website – aan te passen.

Om de kwaliteit van het MfN-register zo goed mogelijk te kunnen borgen, treedt SKM op tegen mediators die onbevoegd gebruik maken van de beschermde titels en logo’s van MfN. Wanneer SKM ervan op de hoogte is of wordt gebracht dat een persoon of organisatie het MfN-logo en/of de MfN-titel gebruikt zonder daartoe gerechtigd te zijn, dan onderneemt SKM daarop direct actie. Mediators die een erkende mediationopleiding hebben gevolgd, echter nog niet staan ingeschreven in het MfN-register, kunnen de titel ‘MfN-registermediator’, noch het logo gebruiken. Doen zij dit wel, dan bestaat het risico dat het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (te zijner tijd) de inschrijving weigert wegens oneigenlijk titel- en/of logogebruik.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.