Toezicht op Permanente Educatie (PE) aangescherpt

Als MfN-registermediator bent u gehouden aan het PE-reglement. Hierin is bepaald dat u driejaarlijks minimaal 48 PE-punten behaalt, inclusief minimaal 18 PE-punten aan intervisie. Als mediator bent u zelf verantwoordelijk voor het registreren van uw PE. Gezien de geconstateerde tekorten is besloten dat wij de controle op het voldoen aan de PE-vereisten gaan aanscherpen. De PE-verplichting is een onderdeel van de onderhoudseisen voor de MfN-registermediator. Het niet voldoen aan de onderhoudseisen betekent dat de registermediator daarop wordt aangesproken.

Meer informatie

Wat valt onder PE? Hoe kunt u PE-punten opvoeren? En waar kunt u uw PE-overzicht/tijdvak vinden? Deze informatie kunt u vinden onder permanente educatie-eisen.

Heeft u hulp nodig of nadere vragen over PE, dan kunt u ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@mediatorsfederatienl.nl.

U kunt weer inloggen op het besloten gedeelte van onze website.

Mogelijk kunnen bepaalde onderdelen iets trager werken dan u gewend bent. Hier wordt hard aan gewerkt. Wij vragen om uw begrip.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.