Topberaad herziening rechtsbijstand op 11 juni bijeen

Het Topberaad herziening rechtsbijstand was op 11 juni 2019 bijeen. Aan het Topberaad nemen deel: DGRR, lid college van procureurs-generaal OM, voorzitter Raad voor de Rechtspraak, directeur Raad voor Rechtsbijstand, algemeen deken en lid algemene raad NOvA, algemeen directeur het Juridisch Loket, directeur VNG, voorzitter van het Platform Rechtsbijstand van het Verbond voor Verzekeraars en bestuursvoorzitter en directeur Mediatorsfederatie Nederland. De DGRR is voorzitter van het Topberaad.

Het Topberaad heeft gesproken over het uitvoeringsplan dat voor de zomer naar de Tweede Kamer gaat. Het Topberaad adviseert de DGRR positief over de gekozen aanpak en acht de stelselherziening noodzakelijk en de plannen ambitieus. De NOvA plaatst kanttekeningen bij de aannames die ten grondslag liggen aan het rekenmodel (de voorspelde 25% terugloop van zaken die niet meer door een advocaat zullen worden opgelost) en waarschuwt voor de bureaucratische werking van het nieuwe stelsel, met name in de eerste lijn.

Het Topberaad heeft ook gesproken over de governance en de spelregels voor de samenwerking. Allereerst is het Topberaad verantwoordelijk voor de advisering over het stelselontwerp. Op de tweede plaats is het Topberaad verantwoordelijk voor het gezamenlijk richting geven aan het concretiseren van de contouren van het nieuwe stelsel. De leden van het Topberaad committeren zich niet aan het eindresultaat. Tot slot hebben de leden van het Topberaad besloten dat zij de bedoeling van de stelselwijziging positief kritisch uitdragen binnen de eigen organisatie en zorgen dat de achterban goed en feitelijk geïnformeerd is over het programma.

Het programma heeft op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de doorrekeningen van de maatregelen van het gemoderniseerde stelsel. Hierbij is de kanttekening geplaatst dat de aannames en feiten zullen worden aangescherpt  aan de hand van onderzoeken, pilots en gesprekken met het veld.

Het Topberaad komt in september wederom bij elkaar om te praten over de aanpak vanuit de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket naar aanleiding van de actiepunten van het Topberaad van 7 mei 2019, de uitkomsten van de marktverkenning en de doelgroepen-analyse, alsmede de scenario’s voor inrichting van de laagdrempelige toegang.

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.