Stichting Tuchtrechtspraak Mediators

Heeft u een klachtenprocedure bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) doorlopen en zijn de klachtbehandelaar, de mediator en u niet tot een oplossing gekomen? Dan heeft u de keuze om hierin te berusten of u kunt uw klacht voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM). Dit kan alleen als er sprake is van handelen van de mediator in strijd met de MfN-gedragsregels.

Meer informatie over het indienen van een klacht bij de STM vindt u op www.mediationtuchtrecht.nl.

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.