Stichting Tuchtrechtspraak Mediators

Heeft u een klachtenprocedure bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) doorlopen en zijn de klachtbehandelaar, de mediator en u niet tot een oplossing gekomen? Dan heeft u de keuze om hierin te berusten of u kunt uw klacht voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM). Dit kan alleen als er sprake is van handelen van de mediator in strijd met de MfN-gedragsregels.

Ga voor meer informatie over het indienen van een klacht bij de STM naar www.mediationtuchtrecht.nl.

Uitspraken Tuchtcommissie en College van Beroep

De uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep worden geanonimiseerd vastgelegd. Deze uitspraken vindt u op www.mediationtuchtrecht.nl.

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.