Uitschrijven MfN-register

Wilt u zich uitschrijven uit het MfN-register, dan kan dat alleen schriftelijk per post of per e-mail. Na uw opzegging ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Stuur uw brief of e-mail naar:

Stichting Kwaliteit Mediators
Postbus 21499
3001 AL Rotterdam
E: info@mediatorsfederatienl.nl (Let op, in dit mailadres komt een dubbele ‘nl’ voor. Uw e-mail komt niet bij ons aan als u alleen ‘mediatorsfederatie.nl’ ingeeft!)

Deadline uitschrijven

Uw uitschrijvingbrief of e-mail dient uiterlijk op 31 december van het lopende jaar bij ons binnen te zijn. Uw uitschrijving gaat dan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) uw registerbijdrage voor het lopende jaar.

Let op, uw uitschrijving is pas van kracht als u hiervan een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen!

Wanneer wij uw opzegging niet (tijdig) ontvangen, ook als u uw uitschrijving naar een onjuist e-mailadres of postadres heeft gestuurd, dan loopt de registratie onverkort door en bent u de jaarlijkse registerbijdrage van het nieuwe jaar (per 1 januari) verschuldigd. Er vindt geen restitutie van deze bijdrage plaats (zie de registratievoorwaarden die u bij inschrijving heeft ondertekend).

Controleer uw contactgegevens

Wij houden de in het MfN-register ingeschreven mediators via e-mail op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, eventuele aandachtspunten en/of wijzigingen. Het is de verantwoordelijkheid van de mediator om de eigen contactgegevens (NAW-gegevens, inclusief e-mail) correct te registreren. U kunt uw registergegevens zelf controleren en aanpassen via het besloten gedeelte op deze website. Hiervoor moet u eerst inloggen. Vervolgens gaat u naar “registergegevens wijzigen’.

Meer informatie

Meer informatie over de registratievoorwaarden kunt u vinden op het registratieformulier dat u bij uw inschrijving heeft ontvangen.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.