Uitschrijven MfN-register

Wilt u zich uitschrijven uit het MfN-register, dan kan dat alleen schriftelijk. Stuur een e-mail naar het MfN-bureau: info@mediatorsfederatienl.nl (let op de dubbele ‘nl.nl’ in ons e-mailadres!).
U ontvang per e-mail een bevestiging van uw opzegging.

Uw uitschrijving is pas van kracht als u hiervan een bevestiging per e-mail van ons heeft ontvangen!

Deadline uitschrijven

Uw uitschrijving per e-mail dient uiterlijk op 31 december van het lopende jaar bij ons binnen te zijn. Uw uitschrijving gaat dan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) uw registerbijdrage voor het lopende jaar.

Wanneer wij uw opzegging niet (tijdig) ontvangen, dan loopt de registratie onverkort door en bent u de jaarlijkse registerbijdrage van het nieuwe jaar (per 1 januari) verschuldigd. Er vindt geen restitutie van deze bijdrage plaats (zie de registratievoorwaarden die u bij uw inschrijving heeft ondertekend).

Geen bevestiging van uw uitschrijving ontvangen?

Heeft u geen bewijs van uw uitschrijving ontvangen? Controleer dan eerst of u uw e-mail naar het juiste e-mailadres heeft gestuurd. In ons e-mailadres komt een dubbele ‘nl’ voor: info@mediatorsfederatienl.nl (uw e-mail komt niet bij ons aan als u alleen ‘mediatorsfederatie.nl’ ingeeft). Heeft u uw opzegging naar het juiste e-mailadres gestuurd en na twee weken nog geen bevestiging van uw uitschrijving ontvangen, neem contact op met MfN-bureau via 010 2012344.

Meer informatie

Meer informatie over uitschrijven leest u ook in de registratievoorwaarden die u bij uw inschrijving heeft ontvangen.

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.