Vacature Examencommissie Instituten

In de Examencommissie is per juli 2018 een plek vacant voor een lid afkomstig van een erkend opleidingsinstituut voor het MfN-register. De Examencommissie bestaat in totaal uit acht leden waarvan drie leden afkomstig zijn van erkende opleidingsinstituten voor het MfN-register. De leden van de Examencommissie vindt u op de website van Intop.

De Examencommissie vergadert minimaal twee keer per jaar (locatie Hilversum) en de leden ontvangen hiervoor vacatiegeld en een reiskostenvergoeding conform vergoedingen van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) ad. € 125,00 per bijgewoonde vergadering.

De leden van de Examencommissie beschikken over de volgende deskundigheid:

 • de leden zijn op de hoogte van de vigerende examenreglementen
 • de leden hebben gedegen kennis van de aanbevolen literatuur voor het schriftelijke theorie-examen en het assessment
 • de leden zijn op de hoogte van de gestelde eisen om toe te treden tot het MfN-register
 • de leden zijn op de hoogte van het competentieprofiel/beroepsprofiel van de mediator

De leden vertegenwoordigen gezamenlijk de volgende specifieke deskundigheid:

 • deskundigheid van de algemene eisen aan een examen; validiteit, betrouwbaarheid en transparantie
 • deskundigheid van de eisen te stellen aan examenvragen; specificiteit, relevantie, objectiviteit, efficiëntie, taalgebruik
 • deskundigheid op het gebied van mediation, gespecificeerd in:
  • mediation algemeen
  • conflicttheorie
  • onderhandelingstheorie
  • beroepsvaardigheden
  • ethiek en beroepsregels
  • juridische aspecten
 • deskundigheid op het gebied van de MfN-reglementen
 • toetstechnische deskundigheid

Van de leden van de Examencommissie wordt verwacht dat ze de doelstellingen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)/Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de toelatingsvereisten van het MfN-register, het competentieprofiel van de mediator en de wijze van examinering onderschrijven.

Reageren?

Indien u voldoet aan bovengestelde eisen en geïnteresseerd bent om lid te worden van de Examencommissie dan kunt u tot maandag 16 april aanstaande schriftelijk reageren met bijsluiting van uw cv naar:

Intop Mediationtoets
T.a.v. mw. drs. R. de Graauw
Secretaris SKM Examencommissie
Noorderweg 60
1221 AB Hilversum
E: info@mediationtoets.nl

Let op: personen die al een functie vervullen in het kwaliteitssysteem van het MfN-register (waaronder Instituutsassessoren) kunnen geen deel uitmaken van de Examencommissie.

Bij meerdere kandidaten bepalen Intop en de SKM gezamenlijk welke kandidaat geselecteerd wordt. Hierbij weegt onder andere de samenstelling van de huidige Examencommissie mee.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Examencommissie mw. drs. R. de Graauw via het nummer: 035-6242233.

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.