Vaste driejaarstermijn PE

Volgens het PE-reglement dienen MfN-registermediators driejaarlijks minimaal 48 punten voor PE te behalen. Een aantal mediators heeft vragen gesteld over deze driejaarstermijn. Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, evalueert deze vragen. Hieronder kunt u lezen hoe de driejaarstermijn werkt en waarom er voor een vaste termijn is gekozen. Heeft u vragen of opmerkingen ten behoeve van de evaluatie van de vaste driejaarstermijn voor PE, dan horen wij dat graag.   

Hoe werkt de driejaarstermijn?

Een PE-periode duurt drie jaar. Na elke PE-periode van drie jaar, begint weer een nieuwe periode van drie jaar (dit kunt u lezen in artikel 4.1 van het PE-reglement). In elke PE-periode dient u als MfN-registermediator 48 PE-punten te behalen, waarvan minimaal 18 punten voor verplichte intervisie. Omdat de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) de kwaliteit van de mediators borgt en u als mediator adviseert de PE-punten jaarlijks op peil te houden (intervisie is een jaarlijkse verplichting), start iedere nieuwe PE-periode van drie jaar met een beginstand van nul punten. Dit betekent in beginsel dat u een eventueel overschot van de vorige periode niet kunt meenemen naar een nieuwe PE-periode.

Heeft u aan het einde van uw PE-periode van drie jaar PE-punten over die komen te vervallen, dan kunt u in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld: u doet een PE-opleiding vlak voor het aflopen van uw PE-tijdvak) een verzoek indienen bij de SKM (MfN-bureau) of u het overschot aan PE-punten toch mee kunt nemen naar een nieuwe PE-periode. Dit verzoek kunt u alleen doen bij een minimum van tien PE-punten die vallen onder categorie 1a. Het bureau beoordeelt of de omstandigheden reden zijn om uit coulance tot overheveling van de PE-punten naar een volgend tijdvak te beslissen.

Waarom een vaste driejaarstermijn?

In 2010 is het PE-stelsel gewijzigd. De PE-verplichting waarbij eerst jaarlijks drie kalenderjaren werd teruggekeken, ging toen over naar een vast tijdvak van drie jaar. Reden voor deze wijziging was onder andere de hoeveelheid klachten van mediators over het jaarlijks drie jaar terugkijken. Daarnaast konden mediators niet optimaal gebruikmaken van PE-punten die zij behaalden met een opleiding die in een keer veel PE-punten opleverde. In het oude systeem viel er namelijk iedere keer weer een kalenderjaar* af. Mediators waren dus verplicht om jaarlijks PE-punten te halen. Dit systeem bracht bracht veel verwarring. Het was voor mediators niet duidelijk welk tijdvak wanneer meetelde.

*Bijvoorbeeld: PE-periode 2010, 2011 en 2012. Aan het begin van 2011 werd die periode dan 2011, 2012 en 2013. En aan het begin van 2012 werd die periode weer 2012, 2013, 2014. Mediators moesten dus ieder jaar PE-punten behalen om andere jaren niet in gevaar te brengen. 

Het voordeel van de vaste driejaartermijn is dat er duidelijkheid is over het tijdvak waarin de PE-punten meetellen. Er is een vaste periode en na deze periode begint u weer met de nulstand. Daarnaast kunt u met een vaste periode van drie optimaal profiteren van uw PE-punten als u bijvoorbeeld een opleiding met veel PE-punten meteen in het eerste jaar van de vaste driejaarstermijn doet. U hoeft zich dan in de twee volgende kalenderjaren iets minder te focussen op het behalen van PE-punten. Dat is een inschatting die u als mediator zelf kunt maken.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen ten behoeve van de evaluatie van de vaste driejaarstermijn voor PE, dan horen wij dat graag. U kunt uw reactie tot 30 april aanstaande mailen naar: info@mediatorsfederatienl.nl.

Meer info PE

Alle informatie over PE, inclusief het PE-reglement, vindt u op deze website onder Permanente Educatie-eisen (PE).

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.