Verlenen vrijstelling voor opleidingsmodules

Wanneer een deelnemer eerder een mediationopleiding heeft gevolgd kan het zijn dat deze deelnemer in aanmerking komt voor vrijstelling van (een) module(s). Als opleidingsinstituut bepaalt u aan de hand van de inhoud en omvang van uw opleiding of een cursist in aanmerking komt voor een vrijstellingsprocedure. Met andere woorden: voldoet de eerder gevolgde opleiding aan de inhoud van de module(s) van uw opleiding en/of is een aanvullende module(s) en/of volledige opleiding bij uw instituut noodzakelijk om aan de registratievoorwaarden (toetreding tot het register) voor de MfN-registermediator te voldoen c.q. de ‘accreditatie familiemediation’ te verkrijgen.

Als u na beoordeling van mening bent dat een deelnemer in aanmerking komt voor een eventuele vrijstelling, dan doet u hiervoor een schriftelijk maatwerkvoorstel aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). De SKM kan het voorstel na beoordeling accorderen. Let op, wij toetsen niet opnieuw maar accorderen alleen (als instituut bent u verantwoordelijk voor uw cursisten en geeft u het certificaat af voor de volledige basis- dan wel familieopleiding).

NB: Bij de invoering van het familieprotocol was er, bij uitzondering, een mogelijkheid om vrijstelling voor de accreditatie familiemediation aan te vragen. Deze vrijstelling wordt door de Raad voor Rechtsbijstand niet meer toegekend ongeacht uw achtergrond en ervaring.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.