Verlenging peer review als verplichte onderhoudseis

In april 2012 ging het kwaliteitsinstrument peer review van start als verplichte onderhoudseis voor de ingeschreven registermediators. Er werd toen uitgegaan van een looptijd van drie jaar. Omdat de doorlooptijd en de verwerkingstijd per review langer duurt dan geprognotiseerd en in verband met nieuwe inschrijvingen in het MfN-register, is het bestuur akkoord met een verlenging van het reviewproject tot nader order.

Ingeschreven voor 2012 en nog geen oproep ontvangen?

Alle ingeschreven registermediators met een inschrijfdatum tot 2012 die nog geen oproep hebben ontvangen en/of een peer review hebben gehad, kunnen dit jaar (2015) of volgend jaar (2016) de oproep voor een peer review via de online reviewtool verwachten. Zie voor nadere informatie de instructie peer review op het besloten gedeelte van de website www.mfnregister.nl.

Verlenging aflopende reviewverklaringen

De eerste reviewverklaringen (goedgekeurde reviews) dateren van april 2012. Op de verklaring staat: ‘Deze reviewverklaring heeft een geldigheidsduur van 36 maanden vanaf bovenvermelde datum’. Deze tekst impliceert dat betreffende registermediators vanaf april 2015 voor de tweede keer een review zullen krijgen. Voorgesteld is om de reeds aflopende reviewverklaringen (jaar 2012) te verlengen. Uw reviewverklaring blijft dus geldig tot de volgende oproep voor een peer review. Op dit moment is nog niet bekend wanneer u een nieuwe oproep voor de tweede review ontvangt.

Evaluatie reviewproject

Peer review als kwaliteitsbevorderend instrument lijkt succesvol. Het draagt bij aan de bewustwording van en (verdere) professionalisering van aangesloten mediators. Aan het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en uitvoert, is voorgesteld het reviewproject eind 2015/begin 2016 te evalueren.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.