Werkt u als mediator op toevoegingsbasis?

Op 2 september 2016 is de ‘Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand’ (hierna: de commissie) ingesteld. De commissie doet onderzoek naar het huidige stelsel van forfaitaire puntentoekenningen binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het huidige stelsel van puntentoekenningen wordt eenieder die van doen heeft met puntentoekenningen in het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand in de gelegenheid gesteld ervaringen, wensen en andere geluiden bij de commissie in te brengen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: commissiepuntentoekenningrechtsbijstand.hof-ams@rechtspraak.nl.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die op deze manier wordt vergaard. Indien een reactie daartoe aanleiding geeft wordt er contact gezocht met de afzender van de e-mail.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.