Werkwijze mediationbureaus Mediation in Strafzaken

Landelijke werkwijze

Bij de landelijke uitrol van Mediation in Strafzaken in 2017 is een landelijke werkwijze voor de mediationbureaus vastgesteld. Ook is er een procesbeschrijving vastgesteld: Handleiding verwijzing naar mediation in strafzaken door openbaar ministerie en rechterlijke macht. Deze procesbeschrijving geldt als uitgangspunt voor de werkwijze bij de mediationbureaus van de rechtbanken en gerechtshoven.

Verdachte en slachtoffer, hun advocaten maar ook organisaties als Slachtofferhulp Nederland, de reclassering en de Raad voor de kinderbescherming kunnen om mediation verzoeken bij de officier of rechter. De rechter of officier van justitie kan het ook zelf voorstellen. Het daadwerkelijke aanbod voor mediation in een strafzaak wordt gedaan vanuit de justitiële autoriteit in een lopende strafzaak door het openbaar ministerie of de rechter aan de verdachte en het slachtoffer (in die volgorde). De zaak wordt door de officier of rechter aangemeld bij het mediationbureau. Het mediationbureau pakt de zaak op en benadert betrokkenen.

Met welke mediators werkt het mediationbureau?

Het mediationbureau selecteert uit de beschikbare mediators een mediator en zorgt voor een juiste match. Het mediationbureau kiest een van de mediators die staat geregistreerd op de rechtbanklijst. Om op de rechtbanklijst geregistreerd te staan, dient de mediator in strafzaken:

  • MfN-registermediator te zijn
  • bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven te staan
  • een erkende specialisatie-opleiding Mediation in Strafzaken te hebben voltooid (dan wel op andere wijze aantoonbaar voldoende kennis van Mediation in het Strafrecht hebben verworven).

De mediator in strafzaken dient zicht dus te houden aan zowel de regelgeving voor de MfN-registermediator (Gedragsregels en MfN-Mediationreglement) en de voorwaarden die volgen uit de ‘Inschrijvingsvoorwaarden Mediators’ van de Raad voor Rechtsbijstand.

Hoe verdeelt het mediationbureau de mediations?

Het mediationbureau verdeelt de mediations zoveel mogelijk gelijkelijk over de deelnemende mediators.

De mediationbureaus hanteren landelijk gezien de volgende indeling wat betreft mediators in strafzaken:

  • aspirant MiS-mediator*: de mediator die begint met mediation in strafzaken dient eerst onbetaald drie co-mediations in strafzaken te verrichten en vervolgens vijf mediations samen met een duo-mediator.
  • MiS-mediator: een mediator in strafzaken die minstens acht mediations in strafzaken heeft verricht, waarvan ten minste drie co-mediations.
  • senior MiS-mediator: en mediator in strafzaken die minstens 18 mediations in strafzaken heeft gedaan (dus nadat hij MiS-mediator werd nog eens tien mediations in strafzaken heeft gedaan) én door het mediationbureau is aangewezen als senior.

* Hierbij is het van belang om te weten dat enkel de mediators die op de rechtbanklijst geregistreerd staan in aanmerking kunnen komen voor de kwalificatie ‘aspirant MiS-mediator’.

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.