Wetsvoorstel: Wet herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 hebben D66, PvdA en VVD een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met betrekking tot de herziening van de partneralimentatie. De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel zijn van mening dat het tijd is voor een nadere wettelijke regeling die wordt aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving ten aanzien van de opvattingen over de gewenste gevolgen van het huwelijk, de rol van de ouders na een scheiding, de mate waarin beide partners in staat moeten worden geacht zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en de ruime mogelijkheden die op de arbeidsmarkt bestaan voor mannen en vrouwen om door middel van werk aan inkomen te komen.

Wat zijn de veranderingen?

  • In het wetsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat er geen maatschappelijk draagvlak meer bestaat voor de huidige duur van de partneralimentatie van twaalf jaar als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijf jaar. In het nieuwe voorstel wordt dan ook gekozen voor het uitgangspunt dat de alimentatietermijn gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Heeft de alimentatiegerechtigde evenwel de zorg voor jonge kinderen van de ex-echtgenoten, dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan wanneer het jongste kind 12 jaar oud is. Voor huwelijken die korter hebben geduurd dan drie jaar ontstaat geen recht op partneralimentatie als de ex-echtgenoten geen gezamenlijke kinderen hebben die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. Verder eindigt de alimentatieplicht in ieder geval indien de alimentatieplichtige de AOW- gerechtigde leeftijd bereikt.
  • De huidige grondslag voor partneralimentatie is de huwelijks gerelateerde behoefte van de alimentatiegerechtigde. Met het wetsvoorstel zal deze grondslag veranderen in die zin dat de grondslag voor partneralimentatie zal worden ‘compensatie voor inkomensverlies’ dat door het huwelijk bij één van de echtgenoten is ontstaan.
  • In het wetsvoorstel wordt de berekening van de hoogte van de alimentatie vereenvoudigd.
  • Een ander belangrijk onderdeel van het initiatiefwetsvoorstel is de mogelijkheid dat de partners bij huwelijkse voorwaarden (of bij geregistreerd partnerschapsovereenkomst) kunnen afwijken van de regeling inzake partneralimentatie. Contractsvrijheid is daarbij het uitgangspunt.

Tot slot

Het wetsvoorstel geldt niet voor bestaande alimentatieregelingen. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen dan zullen deze bestaande regelingen dus niet wijzigen. Het aanpassen van al bestaande alimentatieregelingen zou immers rechtsonzekerheid met zich brengen.

Ga voor het wetsvoorstel naar overheid.nl.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.